Rijkstypekeur

MELDPUNT

Wanneer een blusapparaat wordt verkocht of verhandeld met de intentie deze te gebruiken in Nederland is een Rijkstypekeur verplicht.
Helaas gebeurt het nog wel eens dat er blusapparaten verkocht worden zonder de vermelding van Rijkstypekeur.
Het kan voorkomen dat een blusapparaat bijvoorbeeld al in Duitsland, Frankrijk of een ander land op de markt is.
Dan zit er naar alle waarschijnlijkheid ook een etiket in die taal op. Meestal zal een fabrikant of leverancier een etiket bijvoegen in de Nederlandse taal.
Op dit etiket is dan wel het Rijkstypekeur opgenomen. Dit etiket dient dan door de importeur op het blusapparaat geplakt te worden.De gebruiker mag die niet zelf doen!

Het kan toch voorkomen dat u een blusapparaat aantreft zonder Rijkstypekeur, bijvoorbeeld zijn op een internetpagina. Let hierbij wel op dat weergegeven producten kunnen afwijken op een website van de daadwerkelijk verkochte producten!
Meld dit dan bij ons met de onderstaande gegevens:

  • Locatie van aankoop
  • Naam van het verkooppunt
  • Adres
  • Vestigingsplaats
  • Postcode
  • Webadres
  • Merk blusmiddel
  • Event. soort en hoeveelheid blusstof
  • Event. type van het blusapparaat

U kunt uw gegevens sturen naar:
Kiwa NCP
Afdeling: Rijkstypekeur
Dwarsweg 10
5301 KT Zaltbommel