Rijkstypekeur
 
 
  home        sitemap            
 
 

SMK

Het Milieukeur op blustoestellen betekent dat deze aanmerkelijk minder milieubelastend zijn dan soortgelijke andere blustoestellen. Er worden eisen gesteld aan het gebruik van stoffen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Zo mogen in het blusmiddel geen stoffen toegepast worden die volgens de Europese regels geclassificeerd zijn als (zeer) toxisch, schadelijk, bijtend, corrosief of sensibiliserend. Daarnaast worden eisen gesteld aan de functionele kwaliteit en de productinformatie. Indien het blustoestel voldoet aan de eisen mag het keurmerk worden aangebracht op het blustoestel. Goedgekeurde blustoestellen met milieukeur kunt u vinden door op onderstaande link te klikken. http://www.milieukeur.nl/nl-NL
Een offerte voor SMK kunt u bij ons aanvragen door een email te versturen naar rijkstypekeur@kiwa.nl.

  Terug    Print